"Ocalić od zapomnienia"

'Ocalić od zapomnienia'

Spektakt "Ocalić od zapomnienia", którego scenariusz napisał Jerzy Machowski, ropocznie w każdym mieście wydarzenie Podkarpacie dla Niepodległej.

Jerzy Machowski

Ukończył Państwoweą Wyższeą Szkołę Teatralną we Wrocławiu. Uczestniczył w warsztatach prowadzonych przez takich twórców jak Krzysztof Zanussi, Jacqueline Sobiszewski, Maja Kleczewska czy Janusz Gajos i organizowanych m. in. przez Teatr Narodowy w Warszawie, Ośrodek Praktyk Teatralnych w Gardzienicach czy Cricotekę w Krakowie. Zrealizował m. in. spektakle Cień wg H. Ch. Andersena (Wrocław, 2015), Historia żołnierza I. Strawińskiego (Wrocław, 2016). Współpracował z takimi reżyserami jak Krzysztof Rau, Jarosław Kilian i Cezary Studniak. Był stypendystą prezydenta m. st. Warszawy i marszałka województwa mazowieckiego. Organizuje i prowadzi liczne koncerty, na tym polu współpracuje m. in. z Filharmonią Opolską i Podkarpacką Fundacją Rozwoju Kultury. Jest również przewodnikiem po Warszawie i miłośnikiem kolei.