Niepodległa

Obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości powinny być okazją do refleksji, zadumy , ale i uroczystej celebracji. Jubileusz 100-lecia odzyskania niepodległości to przede wszystkim czas odkrywania własnej historii, czas pamięci i radosnego świętowania.

Podkarpacie dla Niepodległej to cykl wydarzeń o charakterze edukacyjno-kulturalnym organizowany z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości 

Zadanie obejmuje organizację 6 szczególnie wartościowych koncertów. Planowane wydarzenia będą się składać z kilku etapów tworzących jedną spójną całość.

W początkowej części zostanie przedstawiony krótki spektakl/scenka historyczna pod nazwą „Ocalić od zapomnienia”. Po spektaklu będzie miała miejsce część główna czyli koncert orkiestry kameralnej, która pozwoli na godne, wzruszające i majestatyczne uczczenie obchodzonego święta. Koncert planowo będzie trwał 45-60 minut, za oprawę muzyczną odpowiedzialna będzie Accademia dell’arco Chamber Orchestra z Bydgoszczy, wraz z pianistą i skrzypkiem. W trakcie koncertu, przewidzianych jest kilka krótki przerw przeznaczonych na przedstawienie przez konferansjera historii regionu oraz wydarzeń, jakie przyczyniły się do działań na rzecz odzyskania niepodległości na terenie Bieszczad, pokazując odbiorcom, że również tutaj walczono o wolność na różne sposoby.

 

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego "Niepodległa".